Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων,πολυμηχανημάτων και συσκευών ΦΑΞ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ.– Π.Ε. Κοζάνης έτους 2015

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ-Ψηφιακή Υπογραφή) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε εδώ τη πρόσκληση (7ΨΠΖ7ΛΨ-ΘΣΧ)

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επτά (7) ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ανάλογων αδειών χρήσης WIN 7 PRO, για τις ανάγκες των Δ/νσεων Οικονομικού & Δια Βίου Μάθησης, Εμπορίου, Τουρισμού

Διαβάστε εδώ τη πρόσκληση Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επτά (7) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Σε σχέση με την ανωτέρω σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σας γνωρίζουμε ότι η Τεχνική απαίτηση της ύπαρξης Floppydisk 1.44’’  δεν είναι απαραίτητο να πληρούται. Όσοι από τους υποψήφιους καταθέσουν […]

Όλο το άρθρο