Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την διακίνηση αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2015

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη (ΩΙΡΟ7ΛΨ-1ΥΕ)