Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015

Διαβάστε εδω τον Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

Continue Reading

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σε Ευρώ και αντικείμενο την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη Λίμνη Καστοριάς

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σε Ευρώ και αντικείμενο την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη Λίμνη Καστοριάς Διαβάστε εδώ το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης    

Continue Reading