Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια καταστροφέα και μηχανισμό κοπής κλαδιών για της ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση