Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ-Ψηφιακή Υπογραφή) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ τη πρόσκληση (7ΨΠΖ7ΛΨ-ΘΣΧ)