Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων,πολυμηχανημάτων και συσκευών ΦΑΞ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ.– Π.Ε. Κοζάνης έτους 2015

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη