Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και Π.Ε. Κοζάνης έτους 2015

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη