Υπογραφή αποφάσεων εντάξεων νέων έργων στο ΕΣΠΑ από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Με αφορμή την υπογραφή εντάξεων νέων έργων στο ΕΣΠΑ βρέθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σήμερα Πέμπτη 10 Μαΐου 2012, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής, Χαράλαμπο Κιουρτσίδη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, οι Δήμαρχοι Καστοριάς και Νεστορίου, Μανώλης Χατζησυμεωνίδης και Χρήστος Γκοσλιόπουλος καθώς και ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – αρχαιολόγος, Γιώργος Χουρμουζιάδης.

Τα έργα που υπογράφηκαν είναι:

Η Αποχέτευση Οικισμών Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων Δήμου Καστοριάς, προϋπολογισμού 5.463.000,00 Ευρώ

Το έργο αφορά στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των τεσσάρων οικισμών Αγίου Νικολάου, Βασιλειάδας, Μελισσοτόπου και Σταυροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Καστοριάς, ενός αντλιοστασίου καθώς επίσης και του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Καστοριάς

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.463.000,00 Ευρώ, ενώ το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης για το ΕΣΠΑ είναι 4.460.000,00 Ευρώ. 

Η Ανάδειξη του Λίθινου Προϊστορικoύ Οχυρωματικού περιβόλου Ανασκαφικού Πάρκου Δισπηλιού Καστοριάς, προϋπολογισμού 650.000,00 Ευρώ με χρηματοδότηση 100% από το ΕΣΠΑ

Στόχος του έργου είναι η συντήρηση του μνημείου και η αποτροπή της καταστροφής του από φυσικές και άλλες μηχανικές αιτίες και ταυτόχρονα η ανάδειξη του εν λόγω αρχαιολογικού ευρήματος ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

α) καθαρισμό του λίθινού περιβόλου και συλλογή τυχόν ευρημάτων, τα οποία θα βοηθήσουν στην πρόταση της γενικής ανάδειξης του μνημείου,

β) στερέωση των λίθινων στοιχείων που αποτελούν το βασικό υλικό κατασκευής του μνημείου με τη βοήθεια ειδικής συνδετικής ύλης η σύσταση της οποίας προτείνεται, ύστερα από μελέτη που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τα ΤΕΙ Αθηνών,

γ) η φωτογραμμετρική αποτύπωση όλου του μνημείου τα προϊόντα της οποίας θα εκτεθούν, ώστε η κατασκευαστική και λειτουργική σημασία του έργου να είναι κατανοητή στο κοινό και

(δ) κατασκευή στεγάστρου για την αποθήκευση των ευρημάτων που θα προκύψουν από τη μερική ανασκαφική διαδικασία.

Η Βελτίωση οδού από γέφυρα έως οικισμό Αγίας Άννας, προϋπολογισμού 600.000,00 Ευρώ.

Αντικείμενο της πρότασης αποτελεί η βελτίωση του παλαιού και προβληματικού οδικού δικτύου από την Γέφυρα έως τον οικισμό της Αγίας Άννας, με χρηματοδότηση 100% από το ΕΣΠΑ.

Το σύμφωνο αποδοχής όρων απόφασης ένταξης του έργου: Αποχέτευση οικισμών Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας Δήμου Καστοριάς, προϋπολογισμού 7.000.094,00 Ευρώ

Το έργο αφορά στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Μεσοποταμίας, Κολοκυνθούς και Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς, τριών αντλιοστασίων καθώς επίσης και του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Καστοριάς

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.000.094,00 Ευρώ, ενώ το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης για το ΕΣΠΑ είναι 5.794.400,00 Ευρώ

Ακόμη, υπογράφηκε Πρόσκληση για τα έργα-σημαίες της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από την οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν την προστασία της λίμνης Καστοριάς, προϋπολογισμού 10.000.000,00 Ευρώ, ώστε τις επόμενες ημέρες να μπορούν να υποβληθούν σχετικές προτάσεις τόσο από τον Δήμο όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην πρόσκληση για τη χρηματοδότηση έργων του προγράμματος JESSICA, από την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, η οποία ενεργεί ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από δημόσιους φορείς ή/και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή/και σχήματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής αναφέρθηκε στα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί αλλά και σε αυτά που αναμένεται άμεσα να ενταχθούν καθώς με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

«Η ετοιμότητα που είχαμε σε μελέτες συνέβαλε τα μέγιστα» όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δακής «για την ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Στην ίδια κατεύθυνση κινούμαστε ώστε άμεσα να προχωρήσουμε και στην ένταξη νέων έργων για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Δημήτρης Σαββόπουλος τόνισε τη σημασία όλων των έργων που εντάχθηκαν στη σημερινή συνάντηση και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπογραφείσα Πρόσκληση των έργων σημαίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της οποίας για πρώτη φορά θα γίνουν πραγματικές παρεμβάσεις για την προστασία της λίμνης.