18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/5/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Ετήσια συντήρηση Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου» προϋπολογισμού 24.600,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ετήσια συντήρηση Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Πισοδερίου» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Τεχνικού Τ.Δ. Μεσοκάμπου» προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Τεχνικού Τ.Δ. Μεσοκάμπου» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική Τσιμεντόστρωση στον Περιφερειακό Δρόμο του Δ.Δ. Ασπρογείων» προϋπολογισμού 20.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική Τσιμεντόστρωση στον Περιφερειακό Δρόμο του Δ.Δ. Ασπρογείων» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Στραγγιστικών Τάφρων στο Δ.Δ. Βαλτονέρων» προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Στραγγιστικών Τάφρων στο Δ.Δ. Βαλτονέρων» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τις εργασίες διαγράμμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης»
 11. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής του έργου: «Διαδικασία προετοιμασίας – πιστοποίησης / επιβεβαίωσης ISO» της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση δαπάνης για την περιποίηση του αύλεειου χώρου της Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών κατασκευής δεξαμενών υδροδότησης στην Τοπική Κοινότητα Ακρινής της Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 17. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.