Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την αρ.110/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
  3. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΤΡΟΥ ΣΙΟΥΛΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, με θέματα:

Θέμα 1ο:   Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος των Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων 2012 (Π.Ε. Γρεβενών και Π.Ε. Καστοριάς).

Εισηγητές: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης και

ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα   2ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –

Π.Ε. Γρεβενών, για την τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής

Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – ΑΝΓΡΕ Α.Ε.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.   Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα   3ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδού

Αγίας Παρασκευής – Βασιλίτσας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.   Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα   4ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Κατασκευή Οδού

Μοναχίτι – Μικρολίβαδο», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.   Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα  5ο:   Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Θεμάτων

Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 3 του Ν. 1437/84 της Περιφερειακής

Ενότητας Γρεβενών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.   Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 6ο: Έκδοση ψηφίσματος για τη Διεθνοποίηση της Γενοκτονίας

του Ποντιακού Ελληνισμού την 19η Μαΐου.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης,

κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 7ο:     Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων & Προμηθειών 2012

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης,                  
κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 8ο:   Έγκριση προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής

της Π.Ε. Καστοριάς 2012.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 9ο: Έγκριση της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 10ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, για την εκτέλεση του

προγράμματος που αφορά: «ΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ».

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 11ο:   Ορισμός υπολόγου για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων

Προπληρωμής.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης. 

Θέμα 12ο:   Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 25 της ενδιάμεσης

Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την

υλοποίηση του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και

Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 13ο:   Ορισμός Επιτροπών Λαϊκών Αγορών Νομού Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 14ο:   Επιστολές – Απαντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς για:

α. Σχετικά με το υδροηλεκτρικό έργο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς.

β. Εκτροφεία Γουνοφόρων Ζώων.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς