Συνεχίζεται ο κύκλος των ενημερώσεων για τη νέα ΚΑΠ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Στις 21/3/2015 στην Πτολεμαΐδα και στη Φλώρινα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα την παρουσίαση της νέας ΚΑΠ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του προγράμματος νιτρορύπανσης. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3224/2-12-2014 οι δήμοι Εορδαίας, Αμυνταίου και Κοζάνης εντάσσονται στις ευπρόσβλητες απο τη νιτρορύπανση ζώνες.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θεωρώντας ότι σωστός αγρότης είναι ο ενημερωμένος αγρότης θα συνεχίσει τις παρουσιάσεις με την επόμενη να γίνεται στις 29 Μαρτίου 2015, σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ και το δήμο Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο και ώρα 11 π.μ.

Συνεχίζεται ο κύκλος των ενημερώσεων για τη νέα ΚΑΠ 1

Συνεχίζεται ο κύκλος των ενημερώσεων για τη νέα ΚΑΠ 2

Συνεχίζεται ο κύκλος των ενημερώσεων για τη νέα ΚΑΠ 3

Συνεχίζεται ο κύκλος των ενημερώσεων για τη νέα ΚΑΠ 4