Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Για Την Ανάδειξη Αναδόχου Για Το Έργο: Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Για Την Ανάδειξη Αναδόχου Για Το Έργο: Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης