Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 3η Διαπεριφερειακή συνάντηση του προγράμματος INTERREG IVC-ERCIP στο Τέραμο της Ιταλίας και στην 6η Διαπεριφερειακή συνάντηση του προγράμματος INTERREG IVC-SΗARP στο Graz της Αυστρίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 3η Διαπεριφερειακή συνάντηση του προγράμματος INTERREG IVC-ERCIP στο Τέραμο της Ιταλίας και στην 6η Διαπεριφερειακή συνάντηση του προγράμματος INTERREG IVC-SΗARP στο Graz της Αυστρίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης Διαπεριφερειακής συνάντησης του προγράμματος INTERREG IVC-ERCIP στις 2 και 3 Οκτωβρίου στο Τέραμο της Ιταλίας καθώς και της 6ης Διαπεριφερειακής συνάντησης του προγράμματος INTERREG IVC-SΗARP στο Graz της Αυστρίας μεταξύ 9-11 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνέχεια των προσπαθειών της να αξιοποιήσει Ευρωπαϊκά προγράμματα προς όφελος των πολιτών της, συμμετείχε ως εταίρος στις δύο αυτές συναντήσεις.

Αναλυτικότερα, στη συνάντηση του έργου ERCIP, όπου συμμετείχαν εταίροι από την Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία και του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, έγινε παρουσίαση από τους διοργανωτές της Περιφέρειας του Τέραμο των εμπειριών–καλών πρακτικών καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από τη διαχείριση–προστασία των υδάτινων πόρων τους.

Τις επόμενες μέρες σε συνάντηση των αρμόδιων φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα καθοριστεί η περιοχή ενός ποταμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αρχίσουν οι εργασίες για την υλοποίηση ενός Διαχειριστικού Σχεδίου Βελτίωσης για την ανάπτυξη και προστασία της συγκεκριμένης περιοχής, ώστε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να παρουσιαστεί έτοιμη στην επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2013 στην Κολωνία.

Στην συνάντηση του προγράμματος SHARP στο Graz συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και εταίρων από την Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Σκωτία και Πολωνία.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος διεξήχθη το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο (το 1ο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Κοζάνη), τεχνική συνάντηση των εταίρων όπου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε σε συνεργασία με τους Ιταλούς την πρακτική βελτιστοποίησης της χρήσης του νερού στη γεωργία με τη χρήση της πληροφορικής. Επίσης έγινε επίσκεψη σε εγκαταστάσεις τεχνητής αναπλήρωσης υπογείων υδάτων.

Το έργο ολοκληρώνεται την 31-12-2012.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά το πέρας του έργου, θα εκτυπώσει εγχειρίδια καλών πρακτικών τα οποία θα διανεμηθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για πληροφορίες σχετικά με το SHARP μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.sharp-water.eu

Από το Γραφείο Τύπου