42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 23 / 10 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης ποσού 49.200,00€ που αφορά το έργο «Κατεπείγουσα συντήρηση τμημάτων της νέας Ε.Ο Κοζάνης – Φλώρινας» Π.Δ.Μ.
 3. Καθορισμός του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Κατεπείγουσα συντήρηση τμημάτων νέας εθνικής οδού Κοζάνης – Φλώρινας (από Χ.Θ. 34+200 έως Χ.Θ 35+200)» καθώς και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εφαρμογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου Π.Δ.Μ.
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατεπείγουσα συντήρηση τμημάτων νέας εθνικής οδού Κοζάνης – Φλώρινας (από Χ.Θ. 34+200 έως Χ.Θ 35+200)» Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για το έργο: «Κατασκευή οδού Καλύβια Ντεσίου – Σαμαρίνα»» Π.Δ.Μ.
 6. Έγκριση του πρακτικού 4 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης» και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για τον εν λόγω διαγωνισμό Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Κοζάνης»
 8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση –Επισκευή Πέτρινων Γεφυριών ‘’ΠΑΠΑΤΑΚΗ΄΄ Ν. Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Ηρακλεωτών Ν. Γρεβενών (Ν. Γρεβενών)» Π.Ε. Γρεβενών
 10. Έγκριση των όρων διακήρυξης και έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο 12 Π.Ε Καστοριάς στο τμήμα Κεφαλόβρυσο – Διασταύρωση Χρυσής» Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε ( τακτοποιητικού) του έργου: «Καθαρισμός Στραγγιστικών Τάφρων Αγροκτημάτων Δημοτικού Διαμερίσματος Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης» Π.Ε Καστοριάς
 12. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων του διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός στραγγιστικών καναλιών στο Τ.Κ Βαρυκού» και έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Εκβάθυνση κοίτης ποταμού Αμμοχωρίου ανάντι των παλιών σφαγείων» Π.Ε Φλώρινας
 14. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:«Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στο Δ.Δ Τριανταφυλλιάς» Π.Ε Φλώρινας
 15. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και κατασκευή τμήματος περίφραξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε Φλώρινας
 16. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση γηπέδου 5χ5 στο Δ.Δ Νίκης» Π.Ε Φλώρινας
 17. Έγκρισή πρακτικών άγονου Διαγωνισμού του έργου: «Προσαρμογή Λιμένα Ψαράδων Μ. Πρέσπας στην αναβιβασμένη στάθμη λιμναίων υδάτων» Π.Ε Φλώρινας
 18. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Περίφραξη αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Δ Φλαμπούρου» Π.Ε Φλώρινας
 19. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή Τεχνικού στον Γεροπόταμο στο Δ.Δ. Ιτιάς» προϋπολογισμού 17.950,00€ Π.Ε Φλώρινας
 20. Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Τεχνικού στον Γεροπόταμο στο Δ.Δ Ιτιάς» Π.Ε Φλώρινας
 21. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή Οικίσκου και Εξοπλισμός Γεώτρησης στο Δ.Δ Αγραπιδιας» προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Οικίσκου και Εξοπλισμός Γεώτρησης στο Δ.Δ Αγραπιδιας» Π.Ε Φλώρινας
 23. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή Εξωτερικών Αγωγών Αποχέτευσης στο Δ.Δ Πολυπλάτανου» προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 24. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Αγωγών Αποχέτευσης στο Δ.Δ Πολυπλάτανου» Π.Ε Φλώρινας
 25. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών Καναλιών στο Τ.Δ Ν. Καυκάσου» προϋπολογισμού 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 26. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών Καναλιών στο Τ.Δ Ν. Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
 27. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση Πυρασφάλειας και Πυρανίχνευσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας» προϋπολογισμού 15.000,00€
 28. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Πυρασφάλειας και Πυρανίχνευσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας  
 29. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή δυο βρυσών στο Τ.Δ Αετό» προϋπολογισμού 12.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 30. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή δυο βρυσών στο Τ.Δ Αετό» Π.Ε Φλώρινας
 31. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας πρωτογενούς άλατος Π.Ε Κοζάνης
 32. Έγκριση κατακύρωσης ή μη του από 16/10/2012 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή περί προμήθειας 600 τόνων αλατιού αποχιονισμού και μεταφοράς αυτού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2012
 33. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτροφόρων Περιφράξεων στα πλαίσια του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα –Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» Π.Ε Καστοριάς
 34. Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
 35. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού στις Π.Ε. 353.975,59 του προγράμματος ΚΑΠ- προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπ΄ων γενικών δαπανών αντιμισθίας των αιρετών οργάνων για το μήνα Αύγουστο 2012
 36. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 203.694,00€ του προγράμματος ΚΑΠ- για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών που πραγματοποιήθηκε για το σχολικό έτος 2011- 2012
 37. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 1.240.600,00€ του προγράμματος ΕΠΑΔΥΜ – ΣΑΕ- 205 για την πληρωμή διαφόρων έργων Π.Ε. Κοζάνης
 38. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 1.232.000,00€ του προγράμματος ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ0058- Περιφερειακά προγράμματα με φορέα χρηματοδότησης «Αποκεντρωμένη Διοικηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» για την πληρωμή δυο έργων Π.Ε. Κοζάνης
 39. Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης του ν. 3320/2005 στον συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο κ. Μπέλλο Θεοφάνη
 40. Έγκριση συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Μορφωτικό Σύλλογο «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους Ορεστικού του 17ου Διεθνούς Χοφωδιακού Φεστιβάλ Άργους Ορεστικού, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης
 41. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
 42. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην ημερίδα με θέμα: «Ημέρα Καριέρας»
 43. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 44. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 45. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 46. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 47. Έγκριση Δαπάνης ενόψει υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 48. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Μορφωτικό Σύλλογο «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους Ορεστικού Π.Ε Καστοριάς
 49. Έγκριση δαπάνης δράσεων της Π.Ε. Κοζάνης
 50. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Πτολεμαΐδας και της ευρύτερης περιοχής από τους Τούρκους
 51. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 52. Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 53. Έγκριση τροποποίησης της αρ. 771/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

     – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.