Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10

  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε., της βιομηχανίας παραγωγής ασβέστη της εταιρείας CaO Hellas Θεσσαλικής Ασβεστοποιίας Α.Β.Ε.Ε., που βρίσκεται στο Αμύνταιο Ν. Φλωρίνης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Πτολεμαΐδας (Διαχείριση αστικών λυμάτων λεκάνης ΣΟΥΛΟΥ) στο Ν. Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δ. Αλβανός.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Προσθήκη πτέρυγας κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 4ο: Παρουσίαση μελέτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης της παραλίμνιας περιοχής λίμνης Πολυφύτου.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 5ο: Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της επιτροπής που προβλέπεται από το Ν. 2734/5-8-1999 σχετικά με εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος.

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπων για το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 7ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Επιμελητηρίου Καστοριάς για την πράξη: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Επιμελητηρίου Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

 

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  3. Πολιτικά Κόμματα

  4. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

  2. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.