7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/3/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο 5ο δημοτικό σχολείο Καστοριάς» της αναδόχου κ/ξίας: «ΔΕΜΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ – ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»
 3. Έγκριση προμήθειας ειδών εκδόσεων και εκτυπώσεων με πρόχειρο διαγωνισμό για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2011 και τους όρους διακήρυξης
 4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής Κρατικών Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας για την προμήθεια Πετρελαιοειδών (Υγρών Καυσίμων) και Λιπαντικών
 5. Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2011 για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.
 6. Έγκριση διαφόρων δαπανών της Π.Δ.Μ.
 7. Έγκριση δαπανών που αφορά «Προσθήκη κατ΄ επέκταση μεταλλικής μονώροφης κατασκευής στο κτίσμα που στεγάζεται η Δ/νση Συγκοινωνιών πρώην Ν.Α. Κοζάνης στη Λευκόβρυση Κοζάνης»
 8. Έγκριση αποδοχής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ Λειτουργικών και λοιπών Δαπανών της Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση αποδοχής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών της Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση αποδοχής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ Διατροφικού Επιδόματος της Π.Δ.Μ.
 11. Μεταφορά μαθητών με απευθείας ανάθεση από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο φοίτησης της Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών στη Βουλή των Ελλήνων της Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, περί προμήθειας γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς και όρους διακήρυξης
 14. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή του ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, περί προμήθειας γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων του ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, περί προμήθειας γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπάνης για το κόστος εγκατάστασης πειραματικού αγρού φασολιών πλακέ της Π.Ε. Καστοριάς
 17. Διάφορα

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.