Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Στα πλαίσια της υλοποίησης της απόφασης 66/14 της 6ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας καλούμε την Επιτροπή όπως αυτή ορίστηκε σε Συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέμα:

Θέμα : Διαμόρφωση και προγραμματισμός Δράσεων σχετικά με τις εξελίξεις στην Δ.Ε.Η.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γεώργιος Παπαδόπουλος