Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ενημέρωση Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη του Νομού Κοζάνης.

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Αίτηση – Υπεύθυνση Δήλωση

Η προθεσμία λήγει στις 01/04/2014