Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 233/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Γκερεχτέ Λάζαρο
 2. Κιοσέ Ιωάννη
 3. Μαργαρίτη Γεώργιο
 4. Παπαδοπουλο Γεώργιο
 5. Σβώλη Γεώργιο
 6. Στεφανίδη Ιωάννη
 7. Χάτσιο Ιωάννη
 8. Αδαμίδη Γεώργιο
 9. Κατσαούνη Νικολαο
 10. Ψευτογκά Δημήτριο
 11. Κύρινα Αντώνιο

Σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 21/3/2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Αλέξανδρος στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέμα:

Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Κατασκευή και λειτουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων (μινκ), δυναμικότητας 7500 ενηλίκων ζώων, στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βογατσικού του Δήμου Ορεστίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΗΛΙΑΣ ΤΑΚΑΝΤΖΙΑΣ ΕΠΕ¨».

Εισηγήτρια κ. Μιχαλοπούλου Msc Γεωπόνος

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους. (τηλ: 2461351193, 2461052631,238505440)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης