Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του Μητρώου Προμηθευτών

Ενημέρωση Προσκλήσεις Υπηρεσιών

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 1787/17.10.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της με αριθμ. πρωτ. 1967/17.11.2011 παράτασής της, για τη δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης από το Περιφερειακό Ταμεία Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν αίτηση εγγραφής με την προσκόμιση του προφίλ της επιχείρησής τους για τη δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για τις λειτουργικές ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου γενικότερα.

Οι κατηγορίες με τις οποίες το Περιφερειακό Ταμείο θα ενισχύσει το Μητρώο Προμηθευτών του, ενδεικτικά αναφέρονται ως οι εξής:

 • Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (π.χ. γραφική ύλη, αναλώσιμα, Η/Υ, φωτοαντιγράφηση)
 • Yπηρεσίες παροχής νομικών υπηρεσιών (Δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις)
 • Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης – παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων αναπτυξιακών, ευρωπαϊκών, διακρατικών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες πληροφορικής, διαδικτύου και επικοινωνιών
 • Υπηρεσίες δημοσιότητας – προβολής και εκτυπώσεων
 • Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
 • Υπηρεσίες catering

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν αίτηση συνοδευόμενη με το προφίλ της επιχείρησης μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012, στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στο Κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 3ος όροφος, Περιοχή Ζ.Ε.Π. 501 00 Κοζάνη, υπόψη κ. Κατερίνας Κούτσιανου.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί :

 • στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (http://pta.pdm.gr),
 • στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (http://www.pdm.gov.gr),
 • στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (http://www.pepdym.gr) και
 • στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιώργος Δακής