Πρόσκληση σε 2η Συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015, ΚΑΛΕΙ τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015, 1. Αλέξανδρο Μάγκο ΕΔΥ Αν. Προιστ. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του Μητρώου Προμηθευτών

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 1787/17.10.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της με αριθμ. πρωτ. 1967/17.11.2011 παράτασής της, για τη δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης από το Περιφερειακό Ταμεία Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν αίτηση εγγραφής […]

Όλο το άρθρο