Πρόσκληση σε 2η Συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015, ΚΑΛΕΙ τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης –

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διεύρυνση του Μητρώου Προμηθευτών

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 1787/17.10.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της με αριθμ. πρωτ. 1967/17.11.2011 παράτασής της, για τη δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης από το Περιφερειακό

» Διαβάστε περισσότερα