10η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/3/2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 35.233,44€ Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή περίφραξής στο γήπεδο Ασβεστόπετρας» προϋπολογισμού 15.176,99€ Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση πρακτικού ολοκλήρωσης δημοπρασίας επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Σήμανση Ε.Ο δικτύου Π.Ε Καστοριάς» προϋπολογισμού 50.000,00€
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Χιλιοδεδρου – Ποριάς» Π.Ε Καστοριάς
 6. Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2012 με αριθ. Διακήρυξης 2/2012
 7. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης οδών αρμοδιότητας Π.Δ.Μ»
 8. Έγκριση δαπάνης του προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2012
 9. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των ιδιωτικών μηχ/των που χρησιμοποιήθηκαν για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου χρονικής περιόδου 2011-2012 Π.Ε Κοζάνης
 10. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση – αντικατάσταση μαρμάρων λόγω επικινδυνότητας στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην πόλη της Κοζάνης
 12. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
 13. Έγκριση Δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση πληρωμής δαπανών ΠΕ Γρεβενών
 15. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση αποδοχής δικαστικής απόφασης και της καταβολής της δαπάνης που ενέκρινε το δικαστήριο Π.Ε Γρεβενών
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση Δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων ενόψει του Εορτασμού της 25ης Μαρτίου Π.Ε Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης έξι υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και ενός οδηγού του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φλώρινας για το Α΄ και Β΄ εξαμήνου του 2012
 21. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας