Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι για τη Δράση 1.1 “Βιολογική Γεωργία” και συγκεκριμένα για την υπ΄αριθμ. 74/4119/13.01.2012 (Ορθή Επανάληψη ΑΔΑ: ΒΟΖΖΒ-ΡΥ0) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης παρατείνεται από 12/3/2012 σε 30/3/2012.

Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας – Διοικητήριο Κοζάνης, 1ος όροφος – Γραφείο 19 τηλ. 2461351430 και 2461351444 (Γκιντίκα Μαρία και Δίου Αικατερίνη) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΥΑΑΤ:

www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr