Πρόσκληση Προς ΜΜΕ

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειάρχη

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής σας προσκαλεί την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012, στις 11.30 το πρωί, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην έδρα της  Περιφέρειας, σε συνέντευξη τύπου για την πορεία υλοποίησης και τον προγραμματισμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 Δυτικής Μακεδονίας.

Στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ιστοσελίδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

www.pdm.gov.gr

Ιστοσελίδα Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής:

www.pepdym.gr