Πρόσκληση από τη Δ/νση Β/μιας Εκπ/σης Κοζάνης

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Από τη Δ/νση Β/μιας Εκπ/σης Κοζάνης καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους πίνακες αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-2013, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 16-07-2012 μέχρι 27-07-2012, στον 4ο ορόφου της Π.Ε. Κοζάνης( πρώην Νομαρχία), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισήμανση : Όσοι επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί κατά το σχολ. έτος 2012-2013 από τον πίνακα αναπληρωτών ανά κατηγορία προϋπηρεσίας (30μηνο- 24μηνο- 40%) σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση κατά την
παρούσα διαδικασία.