16η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2012, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο:   Ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, σχετικά με την αρ.   779 /12, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

Θέμα 2ο:   Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ., του Δήμου Εορδαίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Σύνδεση οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας με τον οικισμό Αναρράχης και βελτίωση κόμβων».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 3ο:    Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ.,  του Δήμου Σερβίων Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο:

«Βελτίωση τμήματος οδού Βουνάσας – Ελάτης εντός των ορίων τη Π.Ε. Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 4ο:     Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, Αστικής μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 5ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Παρεμβάσεις βελτίωσης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου καθώς και της οδικής ασφάλειας» με κωδικό 02.23.01.01 το έργο «Βελτίωση Οδικού τμήματος Διασταύρωση Πρεσπών – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής» προϋπολογισμού 12.100.000,00 €.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 6ο:     Εκμίσθωση με δημοπρασία κοινόχρηστης έκτασης στη ΔΕΗ Α.Ε.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 7ο:     Καθορισμός εδρών επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως, στις Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδoνίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος.

Θέμα 8ο:     Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του ΚΕΠΕ για το έτος 2011, έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του ΚΕΠΕ 2012 και ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο του ΚΕΠΕ για τη χρήση 2012.

Εισηγητής: ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλοςτου Δ.Σ. του ΚΕΠΕ, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 9ο:     Οικονομικός Απολογισμός Ωδείου Φλώρινας, Π.Δ.Μ., έτους 2011.

Εισηγητής: ο Περιφερειακός Σύμβουλος., κ. Βασίλειος Γιαννάκης.

Θέμα 10ο: Γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ των έργων: «Δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΚΟΖΑΝΙΕΝΕRGΥ Α.Ε.», στη θέση «Δοβράς 1-11» του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού   της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός  Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8,06 MW, στη θέση Τούμπα του  Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας, της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,κ. Δημήτριος Αλβανός.

Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 20,0 MW της εταιρείας «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» και συνοδά έργα οδοποιίας, στη θέση «Κρυονέρι Σερβίων» στο Δήμο Σερβίων του Νομού Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αν/της Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  3. Δήμοι Π.Δ.Μ.
  4. Πολιτικά Κόμματα
  5. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
  2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
  3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.