Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της ΠΔΜ

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 211/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αδάμο Ματθαίο
 2. Γιώσκο Νικόλαο
 3. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 4. Οικονομίδου Φιλαρέτη
 5. Τζιώτζη Απόστολο
 6. Τσακνάκη Μαρία
 7. Τσότσο Παύλο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη
 9. Ναούμ Χρήστο
 10. Σπόντη Ελισσάβετ
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 18/7/2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1) Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2) Ενέργειες στήριξης στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής : Αθανάσιος Κοσματόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.(2461351193-2461052627)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Αθανάσιος Κοσματόπουλος