ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 2014

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Στην Κοζάνη, σήμερα 24 Αυγούστου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 8:00 μ.μ., στον αύλειο χώρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, προσήλθαν κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κοζάνης κ. Θεόδωρου Καρυπίδη,

ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως τα ονόματά τους αναγράφονται στο τέλος του Πρακτικού, που εκλέχθηκαν στις εκλογές της 18ης Μαϊου 2014 και στις επαναληπτικές αυτών της 25ης Μαϊου 2014 και ανακηρύχθηκαν με τις υπ΄αριθ. 90/2014 και 118/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και σε δημόσια συνεδρίαση, έδωσαν τον ακόλουθο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 3852/2010 όρκο:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους Νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»

Οι κ.κ. Θεμιστοκλής Μουμουλίδης, Ιωάννης Βήττας και Βασίλειος Καραντζίδης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, δήλωσαν ότι δίνουν πολιτικό όρκο ως εξής:

«Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω το Σύνταγμα και στους Νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»

Επιπροσθέτως, οι κ.κ. Ιωάννης Βήττας και Βασίλειος Καραντζίδης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, με γραπτή δήλωσή τους, δήλωσαν :

«Ορκίζομαι να υπηρετώ, με τη στάση μου και τις πράξεις μου, τα συμφέροντα του λαού της περιοχής».

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Περιφερειάρχης

Θεόδωρος Καρυπίδης

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης

Παναγιώτης Πλακεντάς

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας

Στέφανος Μπίρος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς

Σωτήριος Αδαμόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών

Ευάγγελος Σημανδράκος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Μαρία Καρυπίδου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Παύλος Τσότσος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Δημήτριος (Τάκης) Καρακασίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Φώτιος Κεχαγιάς

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Σταύρος Γιαννακίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Κυριάκος Ιωαννίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Χαρίσιος (Χάρης) Κάτανας

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Νεοκλής Θεοδουλίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Ματθαίος (Μάκης) Καλαϊτζόπουλος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Παναγιώτης Στεργιούλης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Σταύρος Καμπουρίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Ηλίας Κάτανας

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεώργιος Κωτσίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεώργιος Χριστοφορίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Θεοφύλακτος Ζυμπίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Κωνσταντίνος Γέρου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Γρεβενών

Κωνσταντίνος Καναβός

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Γρεβενών

Αντώνιος Δασκαλόπουλος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Ελισσάβετ Παναγιωτίδου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Γεώργιος Αντωνιάδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Αμαλία Κούσκουρα

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Γρεβενών

Θεόδωρος Θεοδώρου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Πασχάλης Βάσσος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Παναγιώτης Κώττας

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Γρεβενών

Γρηγόριος Γιαννόπουλος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεώργιος Δακής

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Ιωάννης Σόκουτης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Δημήτριος Σαββόπουλος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Σωτήριος Βόσδου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Γρεβενών

Γιάννης Γιάτσιος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεώργιος Σβώλης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεώργιος Μαργαρίτης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Ιωάννης Κιοσές

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Αλίκη Ζήδρου-Γρηγοριάδου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Θεμιστοκλής Μουμουλίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Σάββας Σαπαλίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Καστοριάς

Αγνή Κανδύλη-Μυκωνιάτη

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Ιωάννης Βήττας

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Φλώρινας

Βασίλειος Καραντζίδης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Κοζάνης

Νικόλαος Κουρκούτας

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στην Περιφέρεια και το άλλο αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .