Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (7-9-2014)

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 165 επόμενα και 175 επόμενα του Νόμου 3852/10
  2. Το υπ’ αριθμ’ έγγραφο 30875/8-8-2014 εγκύκλιο 46 του Υπουργείου Εσωτερικών (εγκύκλιο 46)

«Ορκωμοσία, εγκατάσταση και εκλογή των μελών συλλογικών οργάνων των νέων Περιφερειακών Αρχών.»

  1. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Εκλογή Μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Εκλογή Mελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος

Μαρία Καρυπίδου

Σημείωση:

  1. Η Συνεδρίαση γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 46 και το νόμο 3852/και προεδρεύει σε αυτή η πρώτη σε ψήφους σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού « ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ. Μαρία Καρυπίδου
  2. Καθήκοντα ειδικού γραμματέα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης θα έχει ο/η νεότερος/η σε ηλικία Περιφερειακός Σύμβουλος

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Ευταξά Βασιλική
  2. Βουλευτές Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας
  3. Πολιτικά Κόμματα
  4. Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  5. Μ.Μ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας