ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/10-12-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/10-12-2013 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 2055/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1690/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΜΒΡΙΑ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ» Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1691/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: Α) ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Β) ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2013

1692/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΜ – Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1693/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΜ – Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1694/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1695/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε ΠΟΣΟΥ 16.974,50€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ- ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

1696/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 35.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΑΕΠ 005/2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝ.Ο) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ»

1697/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 280.000,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ –ΣΑΕ 0758 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΖΙΔΑΝΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

1698/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 364.728,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΕ -205

1699/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ)

1700/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1701/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1702/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1703/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΕ ΤΟΥ ΑΠΟ 4-12-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.570,07€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 15.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

1704/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1705/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων της διακήρυξης του έργου: «Αντικατάσταση καλωδίων σε κόμβους του Εθνικού Οδικού Δικτύου» Π.Δ.Μ.

1706/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση Οδού Μικρόβαλτο- Λιβαδερό» Π.Ε. Κοζάνης

1707/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων των Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων» 3η Σ.Σ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

1708/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων των Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων» Π.Ε. Κοζάνης

1709/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση δρόμου (Αγ. Αθανάσιος – Νοσοκομείο) και τοποθέτηση στηθαίων στο 4ο Δημοτικό Σχολείου Καστοριάς»

1710/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δρόμου (Αγ. Αθανάσιος – Νοσοκομείο) και τοποθέτηση στηθαίων στο 4ο Δημοτικό Σχολείου Καστοριάς»

1711/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ Δεσκάτης – Συμπληρωματικά Εργα Ν. Γρεβενών»

1712/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 4ος Α.Π.Ε

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης – πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 297.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ)

1713/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών των επιτροπών κρατικών προμηθειών και τεχνικής αξιολόγησης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών προς την Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος DevelopingAlternativeTourismAspectsTourismData

1714/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης τακτικού αποθεματικού για σχεδιασμό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κοζάνης

1715/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 149.962,00€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Νοέμβριο του έτους 2013

1716/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 353.975,59€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη δαπανών για το μήνα Νοέμβριο 2013

1717/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ) Π.Ε. Γρεβενών

1718/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2014, β) Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2014 και γ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών όσο αφορά το έτος 2014 Π.Ε. Καστοριάς

1719/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής σε ετήσια βάση, από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014, για την διενέργεια διαγωνισμών για τα έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης (2ης) τάξης του ΜΕΕΠ, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Εργων (έδρα) / Π.Δ.Μ.

1720/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου: «Εργασίες στον Επαρχιακό δρόμο Βλάστης – Σισάνι», προϋπολογισμού έργου: 9.982,19€ με ΦΠΑ

1721/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.

1722/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στην έκδοση του βιβλίου «Οι Βάτραχοι του Αριστοφάνη στην ποντιακή Διάλεκτο»

1723/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια μπαταριών, λόγω κακής λειτουργίας των παλαιών για τα οχήματα της Δ.Τ.Ε. (έδρας) Π.Δ.Μ.

1724/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια και αντικατάσταση παλαιών ελαστικών των οχημάτων της Δ.Τ.Ε. (έδρας) Π.Δ.Μ.

1725/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά πληρωμή υπερωριών Α εξαμήνου 2014 για τους δύο (2) αστυνομικούς υπαλλήλους που έχουν διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας

1726/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά πληρωμή υπερωριών Α εξαμήνου 2014 των υπαλλήλων της Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (έδρα)

1727/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2014 των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Δ.Μ.

1728/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

1729/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 11, 13 ΕΩΣ 16 ΚΑΙ 18 ΕΩΣ 21

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 12 ΚΑΙ 17

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την αγορά και διάθεση τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Π.Ε. Κοζάνης

1730/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα εκτύπωσης ημερολογίου – τετραδίου του Φιλαθλητικού Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης

1731/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Συναυλιών Κλασικής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1732/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Απριλίου – Μαΐου –Ιουνίου 2013 Π.Ε. Καστοριάς

1733/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1734/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ 4 ΕΩΣ 17

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 2 ΚΑΙ 3

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Εκπολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Κρανοχωρίου «Νέα Πνοή» Π.Ε. Καστοριάς

1735/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας

1736/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ   ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας

1737/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ   ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

1738/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ   Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

1739/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ 5 ΕΩΣ 7

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 2,3 ΚΑΙ 4

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

1740/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

1741/13

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 13/12/2013

Ο ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ