ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/11-12-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/11-12-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

 

 

Eκτός ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτ.Μακεδονίας – Έγκριση προηγούμενης συνεδρίασης.

Θέμα1ο:17ηςΑναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2013)

 

Θέμα 2ο :Mεταφορά αδιάθετων υπολοίπων

Hμερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου : ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Θέμα 2ο:Γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής   Μακεδονίας (GR09) του ΥΠΕΚΑ και της Γ.Γ. Υδάτων.

.

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου για την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό».

 

Θέμα 4ο: Έγκριση ένταξης, απένταξης και τροποποίησης ενταγμένων έργων στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2007-2011

Θέμα   5ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΝΙΔΗΣ» και δημοπράτηση έργου με ανοιχτό διαγωνισμό.

Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού –Ραγκουτσάρια 2014

Θέμα 7ο: 16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2013)

Θέμα 8ο: Έγκριση ανοίγματος δύο (2) λογαριασμών

Θέμα 9ο:Έγκριση ανοίγματος   λογαριασμού

Θέμα 10ο: Έγκριση ΚΑΕ Εσόδων-Εξόδων 

Θέμα 11ο: Μελέτες διαχείρισης λυμάτων Νομού (νυν Περιφερειακής Ενότητας) Φλώρινας

Θέμα 12ο:Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Αχιλλείου Πενταλόφου».

Θέμα 13ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Λειτουργίας Γεωτρήσεων Βατερού και Κλήμα».

Θέμα 14ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση Βοηθητικού Κτιρίου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων».

Θέμα 15ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατακόρυφη Σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2013».

Θέμα 16ο: Έγκριση του τρόπου επιλογής Μηχανικού για έκδοση βεβαίωσης αδόμητου στα τοπογραφικά διαγράμματα των ιδιοκτησιών προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων για το έργο: «Βελτίωση – Διαπλάτυνση Τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων».

Θέμα 17ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης στο δρόμο που συνδέει το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

Θέμα 18ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του «Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 19ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου : « Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας »,   προϋπολογισμού δαπάνης # 375.000,00 € # ( με το Φ.Π.Α. ).

 

263/13

264/13

265/13

266/13

267/13

268/13

269/13

270/13

271/13

272/13

273/13

274/13

275/13

276/13

277/13

278/13

279/13

280/13

281/13

282/13

283/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284/13

 

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και εγκρίνει τα πρακτικά.

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Eγκρίνεται ομόφωνα

η μεταφορά των αδιάθετων υπολοίπων.

Γνωμοδοτούμε κατά πλειοψηφία θετικά την Μ.Π.Ε. του έργου.

Αναβολή

Αναβολή

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ένταξη –απένταξη στον Ε.Α.Π.

Eγκρίνεται ομόφωνα

η προγραμματική σύμβαση.

Eγκρίνεται ομόφωνα

η προγραμματική σύμβαση.

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Eγκρίνεται ομόφωνα

Το άνοιγμα των λογαριασμών

 

Αναβολή

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

ο ΚΑΕ εσόδων – εξόδων

Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι μελέτες.

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος επιλογής μηχανικού.

 

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Κοζάνη 14/12/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος