ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια οκτακοσίων (800) τόνων αλατιού αποχιονισμού για την κάλυψη των αναγκών εκχιονισμού, χειμερινής περιόδου 2013-2014 της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΒΛΓ77ΛΨ-ΒΔ0)