ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/4-10-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/4-10-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Π.ΔΜ.

947/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ»

948/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (6η/2011)

949/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

950/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

 

951/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Κ. ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

952/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ «ΑΙΑΝΤΑΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

953/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

954/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                           ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 15, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΑ – ΌΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( Β΄ ΦΑΣΗ )»  Π.Δ.Μ.

955/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 1ΟΣ ΑΠΕ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                           ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 3 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗ – ΟΡΙΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ(Β΄ΦΑΣΗ)» Π.Δ.Μ.

956/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 1ΟΣ ΑΠΕ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΚΑΘΕΤΟΣ  ΆΞΟΝΑΣ  ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΥΝΙΚΗΌΡΙΑ  ΝΟΜΟΥ  ΛΑΡΙΣΑΣΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΚΟΖΑΝΗΣ» Π.Δ.Μ.

957/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                             ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΕΣΠΩΝ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ» Π.Δ.Μ.

958/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                           ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο 15, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΑ – ΌΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ( Β΄ ΦΑΣΗ)» Π.Δ.Μ.

959/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                           ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν. ΚΛΕΙΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ » Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

960/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                           ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

961/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                     ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

962/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                         ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΤΣΑΛΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

963/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                             ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 80.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠ 2011  Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

964/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                             ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΝ ΤΗΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ (ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΛΠ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 2ΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Τ.Ε Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 31-10-2011 ΜΕΧΡΙ 31-10-2012

965/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η Α ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                         ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

966/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                             ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΟΡΟΣ «ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ»

967/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                             ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

968/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                           ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ «ΆΡΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

969/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                              ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟΥ

970/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                           ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ – Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

971/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                               ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

972/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                              ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

973/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                         ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Κ.Α ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

974/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                         ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

975/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                         ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

976/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1,3,4,5,6,7 ΚΑΙ 8

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 2

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                         ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

977/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                         ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 310.000,71€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ-ΣΑΝΑ 0268 -ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΩΝ Ν.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

978/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                         ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Η ΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε. ΤΖΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

979/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΚΟΖΑΝΗ 7/10/2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ