Νέο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Ν. Χαραυγής Δήμου Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Την υπογραφή σύμβασης του έργου ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής

Την υπογραφή σύμβασης για το έργο της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Νέας Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 670.069,38 €, με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ).

Με το έργο κατασκευάζεται νέο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Νέας Χαραυγής συνολικού μήκους 10.564 μέτρων, καθώς και τα απαραίτητα φρεάτια απομόνωσης ελέγχου, διακλάδωσης και εκκένωσης για την ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2103 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ και εθνικούς πόρους.

Με την ολοκλήρωση του έργου το δίκτυο του οικισμού θα αποτελείται εξολοκλήρου από αγωγούς νέας γενιάς, θα είναι πλήρως καταγεγραμμένο και ελεγχόμενο έτσι ώστε να περιοριστούν σημαντικά οι διαρροές, διασφαλίζοντας την δημόσια υγεία και αναβαθμίζοντας σημαντικά η ποιότητα ζωής κατοίκων υδροδότησης των.