Πρόσκληση σε συνεδρίαση στο 24ο Περιφερειακό Συμβούλιο

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρε ιας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: 1η τροποποίηση του καταρτισθέντος Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2011 των Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 2ο: Επιχειρησιακό Σχέδιο καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Κοσματόπουλος Αθανάσιος .

Θέμα 3ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, για την προμήθεια επτά πολυθρόνων αιμοκάθαρσης, στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 4ο: Εγκατάσταση μηχανημάτων ΑΤΜ της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών του Π.Σ., στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης .

Θέμα 6ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη συνέλευση των Περιφερειών από χώρες της Ε.Ε. που καλλιεργούν φρούτα, λαχανικά και κηπευτικά (A.R.E.F.L.H.).

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής .

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Νέα χάραξη οδού από την Ε.Ο. Γρεβενών – Οροπεδίου έως τη Δημοτική Οδό Γρεβενών Ροδιάς στο Δ.Δ. Συδένδρου, μήκους 2.895 μ., με παράκαμψη του πεδίου βολής, στο Δήμο Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,κ. Γεώργιος Θωμαΐδης.

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: ««Βελτίωση Δασικού Δρόμου Βούζιος – Λάκκος» στο Δήμο Γρεβενών της Περιφερειακής Eνότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,κ. Γεώργιος Θωμαΐδης.

Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: ««Βελτίωση δρόμου Πρόσβορο – Κουρούνα» στη Δημοτική Ενότητα Θεοδώρου Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,κ. Γεώργιος Θωμαΐδης.

Θέμα 10ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε. (κτιριακή & χωρική επέκταση), στην εκτός σχεδίου περιοχή Τ.Κ. Πολύδενδρου του Δ. Γρεβενών, στην Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού,κ. Γεώργιος Θωμαΐδης.

Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: ««ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ», στη θέση”ΠΟΪΡΟ” της Τ.Κ. Ξ. Νερού της ΔΕ Αμυνταίου του

Δ. Αμυνταίου (Π.Ε.Φλώρινας)».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: ««Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος0,75 Mwe», επί του ρέματος Τροπαιούχος της ΤΚ Πολυποτάμου, ΔΕ Περάσματος, Δ. Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκσυγχρονισμός Επέκταση Μονάδας Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων «Σαφάρι Μίνκ Φάρμ» Δήμζας Βασίλειος και ΣΙΑ Ε.Ε.» στο Δ. Δ. Μεσοποταμίας, του Δήμου Μεσοποταμίας, του Νομού Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων, νέας δυναμικότητας 6000 ενηλίκων ζώων (μινκ), της εταιρίας ¨Αφοί Ν. Παγούνη Ο.Ε.¨, στο υπ΄αριθμ. 266 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή ¨Κοκκινόχωμα¨ της Τοπικής Κοινότητας Χιλιοδένδρου, της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδας, του Δήμου Καστοριάς, στην Περιφερειακή Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία ρέματος Χιονάτου και περιβάλλοντος χώρου, στην Τοπική Κοινότητα Χιονάτου της Δημοτικής Ενότητας Ακριτών του Δήμου Νεστορίου, στην Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 16ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία ρέματος Κομνηνάδων, στην Τοπική Κοινότητα Κομνηνάδων της Δημοτικής Ενότητας Ακριτών του Δήμου Νεστορίου, στην Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 17ο: Σύναψη των παρακάτω προγραµµατικών συµβάσεων για την προώθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού έργου της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α) «Υλοποίηση των έργων Ε.Ε.Λ. Νεάπολης, Ε.Ε.Λ. Σιάτιστας και Ε.Ε.Λ. Γαλατινής του Δήµου Βοΐου»

Β) «Υλοποίηση των έργων Ε.Ε.Λ. Σερβίων, Ε.Ε.Λ. Βελβεντού του Δήµου Σερβίων- Βελβεντού»

Γ) «Αντιµετώπιση εκτάκτων συνθηκών κατά την κατασκευή του έργου λιµνοδεξαµενής Αναρράχης Δήµου Εορδαίας»,

Δ) «Παρακολούθηση εξέλιξης της διάρρηξης στη Μαυροπηγή Δ. Εορδαίας (2η περίοδος)».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 18ο: Έγκριση τροποποιήσεων προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2011 (5η/2011 και 6η/2011).

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3. Πολιτικά Κόμματα

4. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.

4. Δήμοι Π.Δ.Μ.