Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/15-5-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 2η/15-5-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

     ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού 1ης 29-4-2013 συνεδρίασης

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό

2

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Τροποποίηση των συνοδών έργων της μονάδας τριβής –κοσκίνισης λιγνίτη, στη θέση «ΛΑΒΑ» της Ο.Π 50 του Δήμου Σερβίων –Βελβεντού , της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε ΛΑΡΚΟ»

9

Η Επιτροπή ανέβαλε ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

3

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Σφαγείο χοίρων –βοοειδών- αιγοπροβάτων με τμήμα κοπής –τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής για αδρανοποίηση , της εταιρείας «ΜΑ.ΒΙ.Κ Α.Β.Ε.Ε» στο 2o χλμ. Πτολεμαΐδας- Ανατολικού, στην Δ.Ε Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω αύξησης της δυναμικότητας του σφαγείου και της μονάδας τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, μεταβολής εγκεκριμένης κτιριακής επέκτασης τμήματος επεξεργασίας κρέατος και βελτίωση στον υφιστάμενο βιολογικό καθαρισμό της μονάδας.

10

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Σταθμός βιοαερίου ισχύος 2,83 MWe, και τα συνοδά αυτού έργα, της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε» στη θέση «Μουρόκαμπος», Τ.Κ Παλαιοχωρίου, του Δήμου Γρεβενών στην Π.Ε Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

11

Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμό Βιομάζας με καύσιμο Πέλετες (pellets) ισχύος 5,0 MW, στη θέση «Κούρια» της Τ.Κ Πυλωρών του Δήμου Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας «APOLLOCAPITALPROPERTIESΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

12

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

6

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ) του έργου : «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από

Σταθμό Βιομάζας με καύσιμο Πέλετες (pellets) ισχύος 5,0 MW,

στη θέση «Νταμάρι» της Τοπικής Κοινότητας Κ. Κλεινών του

Δήμου Φλώρινας στην Π.Ε Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας, της εταιρείας «APOLLOCAPITAL

PROPERTIESΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε»

13

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

7

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ) του έργου: «Τροποποίηση ΕΠΟ μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων της εταιρείας

«ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε» στην Τ.Κ

Λακκωμάτων της ΔΕ ‘Αργους Ορεστικού του Δήμου Ορεστίδας.

14

Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

8

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ) του έργου: «Ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ), δυναμικότητας 10.750 ενηλίκων ζώων(ή 215 ισοδύναμων ζώων), της εταιρείας «BLACK DIAMONDMINKΓουναρικά Α.Ε»

στα υπ΄ αριθμ. 52 & 53 αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της

Τ.Κ Αυγής, της Δ.Ε Αγίας Τριάδας, του Δήμου Καστοριάς, στην

Π.Ε Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

15

Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

9

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,00 MW, της εταιρείας «Θεόδωρος Χ. Νάνος» με δ.τ «Α/Π ΛΑΒΑΡΟ».

16

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 20/5/2013

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου