ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/10-12-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/10-12-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης – Ενημέρωση.

296/12

Tο Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και γίνεται ενημέρωση.

2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ.

297/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ψήφισμα.

3.

Προ ημερήσιας διάταξης

Λύση της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΒΙΟΠΑ Σιάτιστας».

298/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη λύση της εταιρείας.

4.

Προ ημερήσιας διάταξης

Παραχώρηση εξοπλισμού για την αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Πρεσπών.

299/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρηση του εξοπλισμού.

5.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012 (11η/2012).

300/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

 

6.

Ημερήσιας διάταξης

Ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ. κ. Ευάγγελου Σημανδράκου και Νικολάου Κατσιαούνη – Βασιλείου Κούτσιανου.

301/12

Ο Περιφερειάρχης απαντά στις ερωτήσεις.

7.

Ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου για το Διακρατικό Πρόγραμμα «BIOCLUS».

302/12

Το Π.Σ. ενημερώνεται για το πρόγραμμα.

8.

Ημερήσιας διάταξης

Μεταβίβαση άδειας λαϊκών αγορών.

303/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη μεταβίβαση.

9.

Ημερήσιας διάταξης

Μεταβίβαση άδειας λαϊκών αγορών.

304/12

Το Π.Σ. εγκρίνει   ομόφωνα τη μεταβίβαση.

10.

Ημερήσιας διάταξης

Μεταβίβαση άδειας λαϊκών αγορών.

305/12

Το Π.Σ. εγκρίνει   ομόφωνα τη μεταβίβαση.

11.

Ημερήσιας διάταξης

Μεταφορά επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών.

306/12

Το Π.Σ. εγκρίνει   ομόφωνα τη μεταφορά.

12.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής                      Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής                         Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Γ’ Φάση) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

307/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

13.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

               Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, για το έργο:

               «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κτιρίου Καλαμιάς».

 

308/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

14.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Εξυγίανση από αμίαντο και υλοποίηση Α’ Φάσης υποδομών κατασκευής εγκαταστάσεων τουριστικής αξιοποίησης υφιστάμενου οικισμού ΔΕΗ στα Ιμερα Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

309/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

15.

Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για έγκριση ένταξης έργων υποδομής στο Πρόγραμμα:                     «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (Π.Α.Α. 2007 – 2013).

310/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την ένταξη έργων υποδομής στο πρόγραμμα.

16.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα:  «Κατανομή ΚΑΠ λειτουργικών εξόδων».

311/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατανομή .

17.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση απασχόλησης πέντε μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Καστοριάς, στις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς

312/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απασχόληση των μαθητών στις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς .

18.

Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση του πίνακα Εκτελεστέων Έργων Προμηθειών 2012, Π.Ε. Καστοριάς.

313/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

19.

Ημερήσιας διάταξης

3η Τροποποίηση του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2012 της Π.Ε. Φλώρινας.

314/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

20.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας                      Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας) και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκπόνηση:     «Μελέτη Αποκατάστασης Βυζαντινού Ναού Αγίου Νικολάου».

315/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση.

21.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός νέου μέλους Δ.Σ. Ωδείου Φλώρινας .

316/12

Αναβάλλει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση.

22.

Ημερήσιας διάταξης

Σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του Ν. 2963/2001» .

317/12

Το Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

Κοζάνη     13/12 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς