49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.Πάτρα Βασίλειο

2.Γιάτσιο Ιωάννη

3.Γιαννάκη Βασίλειο

4.Αποστολίδη Κωνσταντίνο

5.Νίκου Αντώνιο

6.Σημανδράκο Ευάγγελο

7.Δούφλια Αγλαΐα

8.Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 18 / 12 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2.Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της από 11-12-2012 ένστασης της Εργοληπτικής Επιχείρησης Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε που αφορά την ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Εσωτερικό και Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβενδού» προϋπολογισμού 1.125.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 5ης Δεκεμβρίου 2012 και την κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών Π.Δ.Μ

3.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 4ης Δεκεμβρίου 2012 του έργου : «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον επαρχιακό δρόμο Πολυκάστανου Δάφνης» Π.Ε Κοζάνης

4.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 20ης Νοεμβρίου 2012 του έργου: «Κατασκευή περίφραξης διοικητηρίου στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου του διοικητηρίου Κοζάνης»

5.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 13ης Νοεμβρίου 2012 του έργου: «Προστασία Κτηνιατρικού Κέντρου Εορδαίας Έναντι Εξωτερικής Υγρασίας» Π.Ε Κοζάνης

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Δ.Δ Πολυρράχου από Δεξαμενή Δ.Δ Τριγωνικού Δ. Σερβίων» Π.Ε Κοζάνης

7.Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση – διαπλάτυνση τμημάτων Εθνικής Οδού Κοζάνης – Σερβίων» Π.Ε Κοζάνης

8.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Πτολ/δας Μποδοσακείου» Π.Ε Κοζάνης

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας και έργο υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα» Π.Ε Φλώρινας

10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Παλαίστρας» Π.Ε Φλώρινας

11.Έγκριση πρακτικών άγονου Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση πυρασφάλειας και Πυρανίχνευσης στο Πολιτιστικό κέντρο Φλώρινας»

12.Έγκριση πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση –Ασφαλτόστρωση δρόμου από Άνω Υδρούσα προς Φράγμα Κολχικής» Π.Ε Φλώρινας

13.Έγκριση πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση – Κατασκευή Ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του οικισμού Αμμοχωρίου» Π.Ε Φλώρινας

14.Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο Ν. Φλώρινας 2012» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

15.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο Ν. Φλώρινας 2012» Π.Ε Φλώρινας

16.Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση δρόμου από οικισμό Τριβούνου προς Κορέστια » προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

17.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση δρόμου από οικισμό Τριβούνου προς Κορέστια» Π.Ε Φλώρινας

18.Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Ελαιοχρωματισμός και Αντικατάσταση Δαπέδων στο Ν. Ωδείο Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας  

19.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ελαιοχρωματισμός και Αντικατάσταση Δαπέδων στο Ν. Ωδείο Φλώρινας»

20.Έγκριση νέων απευθείας αναθέσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012-2013 Π.Ε Κοζάνης

21.Έγκριση μεταφοράς μαθητών με ευθύνη των γονέων τους Π.Ε Γρεβενών

22.Έγκριση μεταφοράς μαθητών με ευθύνη του γονέα Π.Ε Γρεβενών

23.Έγκριση παραχώρησης χρήσης ενός αλκοολομετρού για το τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς

24.Έγκριση παράτασης συμβάσεων της Π.Ε Καστοριάς

25.Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 12/2012

26.Έγκριση προμήθειας Πετρελαίου για το Τιάλειο Γηροκομείο Κοζάνης

27.Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 31.329,37€ του προγράμματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης για την επιστροφή αδιάθετης πίστωσης του ΕΚΔΔΑ προς την Π.Δ.Μ

28.Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 250.000,00€ για την πληρωμή του έργου: «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης μεταλλείων αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδανι Κοζάνης»

29.Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 90.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕ 205 – ΕΠΑΔΥΜ για την πληρωμή του έργου: «Κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε. Κοζάνης

30.Έγκριση Δαπάνης Π.Ε Κοζάνης για την λειτουργία του συναγερμού στο Νέο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

31.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

32.Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς  

33.Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

34.Συγκρότηση α) τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2013 β) τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2013 και γ) τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών όσο αφορά το έτος 2013 Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

  1. Αντιπεριφερειάρχες.
  2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
  3. Εκτελεστικός Γραμματέας
  4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
  5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.