27η Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:    

Θέμα 1ο:   Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας , κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της μελέτης του διαδημοτικού δρόμου Αγία Παρασκευή – Βασιλίτσα, από την Π.Δ.Μ. στο Δήμο Γρεβενών.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 3ου Ε.Α.Π. της Π.Ε. Φλώρινας.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινaς, κ. Δημήτριος   Ηλιάδης.

Θέμα 4ο:   Έγκριση μεταφοράς κεφαλαίου για την εξόφληση της Ομοσπονδίας Σωματείων Παραγωγών – επαγγελματιών – πωλητών λαϊκών αγορών Δυτικής Μακεδονίας και το κλείσιμο των λογαριασμών.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 5ο:   Έγκριση ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης, με θέμα: «Πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, κ. Εμμανουήλ Βογιατζής.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

 Παναγιώτης Πλακεντάς

Η Συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη, γιατί πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να εγκριθεί το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013 της Π.Δ.Μ. και λόγω των εορτών, δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες.

Πίνακας Αποδεκτών:

1.Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

2.Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3.Δήμοι Π.Δ.Μ.

4.Πολιτικά Κόμματα

5.ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

1.Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

2.Εκτελεστική Γραμματέα της Π.Δ.Μ.

3.Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.