ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/13-11-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 23η/13-11-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

 

 

Eκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου στην Συνεταιριστική Τράπεζα

Θέμα 2ο :Έκδοση ψηφίσματος για τον Μέρτη Νικόλαο.

Θέμα 3ο :Αναμόρφωση 15η Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2013)

Θέμα 4ο :Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων.

Hμερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ενίσχυση Υποστυλωμάτων μανδύα έγχυτου σκυροδέματος ολοκλήρωση κατασκευής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου- Γυμνασίου Σερβίων

Θέμα 2ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι

Θέμα 3ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) και φωτεινή σηματοδότηση Κόμβου Κ3 (Άρδασσας) της οδού Πτολεμαΐδας Δυτ. Εορδαίας» 

Θέμα 4ο: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης της μελέτης «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Κ. ΙΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» 

Θέμα 5ο:Έγκριση του τρόπου μίσθωσης ενός φορτωτή «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ»

Θέμα 6ο: Έγκριση του τρόπου μίσθωσης χορτοκοπτικού μηχανήματος «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

Θέμα 7ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Καστοριάς, που αφορά το έργο «Συντήρηση σκαλόδρομων και πεζοδρομίων Δ.Ε. Καστοριάς»

Θέμα 8ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργων .

Θέμα 9ο: Έγκριση Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) και συγκεκριμένα από τον κωδικό έργου 2012ΕΠ04100001 Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Θέμα 10ο:Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 49.000,00(με το Φ.Π.Α.)

Θέμα 11ο:Έγκριση 2ης τροποποίησης του Αναλυτικού Πίνακα Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2013 που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041).

Θέμα 12ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 13ο:Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων 2013 χρηματοδοτούμενων από αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενων ετών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνη

 

245/13

 

 

 

 

246/13

 

 

 

247/13

 

 

 

 

248/13

 

 

 

249/13

 

 

 

 

 

 

250/13

 

 

 

 

 

251/13

 

 

 

 

 

 

252/13

 

 

 

 

 

253/13

 

 

 

254/13

 

 

 

 

 

255/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256/13

 

 

 

 

257/13

 

 

 

 

 

 

 

258/13

 

 

 

 

 

 

 

259/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260/13

 

 

 

 

 

261/13

Eγκρίνεται ομόφωνα

η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου

Eγκρίνεται ομόφωνα

η έκδοση ψηφίσματος

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

η προγραμματική σύμβαση.

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Εγκρίνεται ομόφωνα ο πίνακας των έργων.

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του πίνακα   έργων.

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση προγράμματος ΚΑΠ της ΠΕ Κοζάνης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του πίνακα     έργων.

Κοζάνη 14/11/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος