ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/25-9-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/25-9-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφασης

1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη – Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

242/12

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2012 (9η/2012).

243/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

3.

Ημερήσιας διάταξης

Ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Αδαμίδη Γεωργίου, με θέμα: «Ασφαλής διέλευση οχημάτων από την διασταύρωση του Επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Καρυδίτσας με το τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης – Ρυμνίου».

244/12

Ο Αντιπεριφερειάρχης   Π.Ε. Κοζάνης,               κ. Ιωάννης Σόκουτης, απαντά στην ερώτηση .

4.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Δυτικής – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, για την:   «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής και προστασίας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή των Δήμων Βοΐου και Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

245/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

5.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, περί εκτελέσεως του έργου: «Ανασκαφικές έρευνες και εργασίες αποκατάστασης σε χώρους και μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

246/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

6.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) και του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, για την «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Βαθυλάκου, Μεσιανής και Ροδίτη Ν. Κοζάνης».

247/12

Το Π.Σ. ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση.

7.

Ημερήσιας διάταξης

Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012 – 2013, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

248/12

Εγκρίνει ομόφωνα την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.

8.

Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα των Σωματείων Λαϊκών Αγορών.

249/12

Εγκρίνει ομόφωνα   την έκδοση ψηφίσματος.

9.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 2ης τροποποίησης του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων «ΚΑΠ 2012», της Π.Ε. Φλώρινας.

250/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία   την 2η τροποποίηση των ΚΑΠ.

10.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και της Αστικής μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ             ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» (ΕΠΤΑΚ), για την υλοποίηση του έργου: «Υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης».

251/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

11.

Ημερήσιας διάταξης

Μεταβίβαση Άδειας Λαϊκών Αγορών (Άρθρο 2 περίπτωση Ε. παρ.1 (α) του Π.Δ. 51/2006).

252/12

Εγκρίνει ομόφωνα τη μεταβίβαση.

12.

Ημερήσιας διάταξης

Συμπλήρωση Άδειας Λαϊκών Αγορών (Άρθρο 2 περίπτωση Ε. παρ.1 (α) του Π.Δ. 51/2006).

253/12

Εγκρίνει ομόφωνα τη συμπλήρωση της αδείας.

13.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

254/12

Εγκρίνει ομόφωνα   το άνοιγμα του λογαριασμού.

14.

Ημερήσιας διάταξης

Χαρακτηρισμός Δήμου Αμυνταίου ως αστική περιοχή, για συγκοινωνιακούς λόγους.

255/12

Εγκρίνει ομόφωνα το χαρακτηρισμό του Δήμου Αμυνταίου ως αστική περιοχή.

Κοζάνη     28/9/2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς