39η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 2 / 10 / 2012 και ώρα 11:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της από 4-9-2012 ένστασης της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ» που αφορά την ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 28-08-2012 του υπόψη έργου Π.Δ.Μ.
 2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης χώρων Διοικητηρίου και χρήσης των αναβατήρων του Χ.Κ. της Βίγλας Πισοδερίου, έγκριση Μίσθωσης των εγκαταστάσεων και την έγκριση των όρων της διακήρυξης Π.Ε Φλώρινας
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Πλακόστρωση και φωτισμός κεντρικής οδού στο Τ.Δ Λεβαίας» προϋπολογισμού 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 4. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Πλακόστρωση και φωτισμός κεντρικής οδού στο Τ.Δ Λεβαίας» Π.Ε Φλώρινας
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση – Κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του οικισμού Αμμοχωρίου» προϋπολογισμού 24.600,00€ Π.Ε Φλώρινας
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση – Κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του Οικισμού Αμμοχωρίου» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση εισόδου στο Δ.Δ Ν. Καυκάσου » προϋπολογισμού 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου στο Δ.Δ Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ Πολυπόταμου» προϋπολογισμού 15.000,00€
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ Πολυπόταμου» Π.Ε Φλώρινας
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή Υδατοδεξαμενής στο Δ.Δ Κάτω Καλλινικής» προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Υδατοδεξαμενής στο Δ.Δ Κάτω Καλλινικής» Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης – Αποχέτευσης στο Τ.Δ Πράσινου» Προϋπολογισμού 10.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 14. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης – Αποχέτευσης στο Τ.Δ Πρασίνου» Π.Ε Φλώρινας
 15. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή Εξωτερικών Αγωγών Αποχέτευσης στο Δ.Δ Νεοχωρακίου» προϋπολογισμού 10.000,00€
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Αγωγών Αποχέτευσης στο Δ.Δ Νεοχωρακίου» Π.Ε Φλώρινας
 17. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση Γηπέδου Δ.Δ Πολυπόταμου» Προϋπολογισμού 7.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση Γηπέδου Δ.Δ Πολυπόταμου» Π.Ε Φλώρινας
 19. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εξωραϊσμός Βρύσης στην πλατεία του Δ.Δ. Ροδώνα» Προϋπολογισμού 5.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Εξωραϊσμός Βρύσης στην πλατεία του Δ.Δ. Ροδώνα» Π.Ε Φλώρινας
 21. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάστασης φθορών-Πλακόστρωση δρόμων στα Τ.Δ. Νυμφαίου και Λεχόβου» Προϋπολογισμού 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάστασης φθορών-Πλακόστρωση δρόμων στα Τ.Δ. Νυμφαίου και Λεχόβου» Π.Ε Φλώρινας
 23. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στο Τ.Κ. Φιλώτα» Προϋπολογισμού 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 24. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στο Τ.Κ. Φιλώτα» Π.Ε Φλώρινας
 25. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Ι.Ν. Ι. Προδρόμου στο Τ.Δ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση από τεχνικής άποψης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Ασφαλτικού Οδοστρώματος Ν. Γρεβενών (Τμήμα Β΄)» Π.Ε Γρεβενών
 27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Πέτρινων Γεφυριών ΄΄ΠΑΠΑΤΑΚΗ΄΄ Ν. Γρεβενών»
 28. Έγκριση προμήθειας πρωτογενούς άλατος και έγκριση του πρόχειρου διαγωνισμού Π.Ε. Κοζάνης
 29. Έγκριση διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Μίσθωση δέκα (10) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) διαμορφωτών γαίων (γκρείντερ), τεσσάρων (4) φορτωτών, δυο (2) εκσκαφέων – φορτωτών και δυο(2) αποχιονιστικών μηχανημάτων (φρέζας), για τις εργασίες αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2012-2013 και άρσης καταπτώσεων – κατολισθήσεων περιόδου από 01-11-2012 έως 31-10-2013 του επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειακής Ενότητας Γρεβενών και έγκριση των όρων της σχετικής   διακήρυξης
 30. Έγκριση πρακτικού Ανοικτού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε Γρεβενών»
 31. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου – Χύμα       προς κάλυψη των αναγκών αποχιονισμού της Π.Ε Γρεβενών περιόδου 2012-2013»
 32. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας εξώπορτων στις εισόδους της Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 35. Έγκριση δαπάνης δράσεων Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης οδηγών της Π.Ε. Καστοριάς έτους 2012
 38. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Ναυταθλητικής Ένωσης Καστοριάς «Η Ορέστειας»
 39. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάγκας Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων ενόψει του Εορτασμού της Ημέρας Μακεδονικού Αγώνα Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 42. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 43. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 44. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 301.954,39€ του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΣΑΕ 0758 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ για την πληρωμή του έργου: «Ολοκλήρωση έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης (ΜΑΒΕ)»
 45. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη Βασίλειο και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 46. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη Βασίλειο και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 47. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς κ. Μοσχάκη Βασίλειο και έγκριση της σχετικής δαπάνης

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας