Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 211/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αδάμο Ματθαίο
 2. Γιώσκο Νικόλαο
 3. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 4. Οικονομίδου Φιλαρέτη
 5. Τζιώτζη Απόστολο
 6. Τσακνάκη Μαρία
 7. Τσότσο Παύλο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη
 9. Ναούμ Χρήστο
 10. Σπόντη Ελισσάβετ
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Πέμπτη 4/10/2012 και ώρα 14:00 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ενημέρωση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής για το έργο: «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Εισηγητής : Αθανάσιος Κοσματόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της

Περιφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας

Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 28η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA”.

  Εισηγητής : Αθανάσιος Κοσματόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας   Δυτικής Μακεδονίας

  Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.(2461351193-2461052627)

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  Αθανάσιος Κοσματόπουλος