ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-9-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/16-9-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

 

 

Eκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: ‘Εγκριση τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου : « Αποκατάσταση ζημιών –   σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμωνα Ν. Καστοριάς »

( ΣΑΕΠ 041 κ.ε. 2006ΕΠ04100001 )

 

 

Θέμα 2ο:Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (12η 2013)

Θέμα 3ο: Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2013-14

Θέμα 4ο: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2013-2014, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013

Θέμα 5ο: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διεθνούς δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού «Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για την σχολική περίοδο 2013-2014»

Θέμα 6ο: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τη σχολική περίοδο 2013-2014, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013

Θέμα 7ο: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τη σχολική περίοδο 2013-2014, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013

Θέμα 8ο: Έγκριση συμμετοχής των Περιφερειακών Συμβούλων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ

Hμερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Τοπικό Σύμφωνο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΗ Α.Ε., των ΕΒΕ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΑΝΚΟ, των όρων του συμφώνου και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή του συμφώνου και κάθε σχετική ενέργεια.

Θέμα 2ο : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υπό ίδρυση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος PROFORBIOMED.

Θέμα 3ο:Έγκριση έργου και υποβολής τεχνικού δελτίου του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα 4ο:Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΩΣ ΕΛΟΥΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ», εντός του Καλλικρατικού Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε.Φλώρινας

Θέμα 5ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού   έργων

Θέμα 6ο:‘Εγκριση τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Αγίας Άννας,Δ.Νεστορίου Α’ Φάση»

 

Θέμα 7ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργoυ.

Θέμα 8ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και βελτίωση χώρων Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Βυθού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»

Θέμα 9ο:Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Δ.Μ. (Π.Ε. Κοζάνης) και Δήμου Βοΐου για την πράξη «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου»

 

Θέμα 10ο:Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Δ.Μ. (Π.Ε. Κοζάνης) και Δήμου Βοΐου για την πράξη «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης Νομού Κοζάνης»

Θέμα 11ο:Για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης προς την ΠΕ Κοζάνης για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση του έργου προτεραιότητας (με αριθμό 131): «Αξιοποίηση και ανάδειξη Λίμνης Πολυφύτου»» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007 – 2013»

Θέμα 12ο :Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης και ΑΝΚΟ με τίτλο   “Τεχνική υποστήριξη κατασκευής του έργου ολοκλήρωσης λιμναίων υποδομών  Πολυφύτου”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 13ο:Καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων πωλητών λαϊκών αγορών ανά κατηγορία προϊόντων. 

 

199/13

200/13

201/13

202/13

203/13

204/13

205/13

206/13

207/13

208/13

209/13

210/13

211/13

212/13

213/13

214/13

215/13

216/13

217/13

218/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219/13

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

Η μεταφορά μαθητών

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

Η διενέργεια διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού.

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

Η διενέργεια διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού.

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

Η διενέργεια διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού.

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

Η διενέργεια διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού.

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Συμμετοχή στην Ε.Ν.Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή στο Τοπικό σύμφωνο Στήριξης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή στην υπο ίδρυση εταιρεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβολή τεχνικού δελτίου του έργου.

 

 

 

 

 

Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά την ΜΠε του έργου

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποοίηση της προγραμματικής.

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποοίηση της προγραμματικής.

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβολή πρότασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η έγκριση της προγραμματικής.

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα Ο καθορισμός των μέτρων.

Κοζάνη 17/9/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος