Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/28-11-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 Των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 14η/28-11-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α

 

 

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης

συνεδρίασης

75

Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό

2

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Α.Σ.Π.Η.Ε. αποτελούμενου από 10 Α/Γ, συνολικής ισχύος 20MW & των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 28 Ε.Π.Ε.», στη περιοχή της θέσης «Σπηλιά» των Δήμων Αμυνταίου της Π.Ε Φλώρινας και Έδεσσας της Π.Ε Πέλλας.

 

 

76

Η Επιτροπή αναβάλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού αποτελούμενο από 6 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 12 MW, και των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 23 Ε.Π.Ε.», στη θέση «Αετοράχη» των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου.

 

77

Η Επιτροπή αναβάλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

4

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Εγκατάσταση Α.Σ.Π.Η.Ε. αποτελούμενου από 12 Α/Γ, συνολικής ισχύος 24 MW & των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 26 Ε.Π.Ε.», στη περιοχή της θέσης «Γιδοβοσκή» των Δήμων Φλώρινας & Αμυνταίου της ΠΕ Φλώρινας.      

 

78

Η Επιτροπή αναβάλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης, Μονάδες Προεπεξεργασίας & Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), των οικισμών Υδρούσας – Άνω Υδρούσας – Δροσοπηγής», της Δ.Ε. Περάσματος του Δήμου Φλώρινας.

 

 

79

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί   ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων της Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων (Β΄φάση)».

 

 

80

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί   ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: :« Εκτροφείο Γουνοφόρων Ζώων Μινκ, δυναμικότητας 25000 ενηλίκων ζώων», που θα εγκατασταθεί στην θέση «Ρ. Αρβανίτη – Βλάχα» στην εκτός οικισμού κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Γαλατινής, της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου, του Δήμου Βοίου, , της Π.Ε. Κοζάνης.

 

81

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά μειοψηφούντος του κ. Κύρινα

Κοζάνη 3/12/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης