Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/14-11-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 13η/14-11-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α

 

 

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης

συνεδρίασης

62

Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό

2

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς Τ.Κ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 

63

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση συγκροτήματος θραύσης βιομηχανικού ορυκτού (Δολομίτη) έκτασης 21.750,00m2 σε ιδιόκτητο αγρόκτημα του Δ.Δ. Οινόης του Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης», ιδιοκτησίας της εταιρείας ” ΝΤΟΜΟΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε “POWDER L.T.D.”, και ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”

 

64

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα Επεξεργασίας Γεωργοκτηνοτροφικών Αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας & Οργανοχουμικών Λιπασμάτων, της εταιρίας «ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε.», στην κτηματική περιοχή Τ.Ε. Ποριάς της Δ.Ε. Αγίας Τριάδας του Δήμου Καστοριάς.

 

65

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 25.000 ενηλίκων μινκ στην εκτός σχεδίου περιοχή των αγροκτημάτων Αγίας Κυριακής και Οινόης Καστοριάς» ιδιοκτησίας της εταιρείας «G. & L. Mink Corporation.

 

 

 

66

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά, μειοψηφούντος του κ. Κύρινα.

6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 15.000 ενηλίκων μινκ στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Μηλίτσας της ΠΕ Καστοριάς» ιδιοκτησίας της εταιρείας «TOP FARM A.E.

 

67

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά, μειοψηφούντος του κ. Κύρινα.

7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βεύης & Λόφων με συνοδά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων», στις Τ.Κ. Βεύης & Λόφων της Δ.Ε. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας.

 

68

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης   τ.κ Ξ. Νερού» & σύνδεσή της, με αγωγό μήκους 500m, με την υφιστάμενη υδρευτική δεξαμενή.

 

69

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

9

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με Δεξαμενές Σταθεροποίησης», στη Τ.Κ. Πεδινού της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

 

70

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

10

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με Τεχνητούς Υδρότοπους (Υδροχαρή Φυτά)», στη Τ.Κ. Ασπρογείων της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

 

 

71

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

11

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Α.Σ.Π.Η.Ε. αποτελούμενου από 10 Α/Γ, συνολικής ισχύος 20MW & των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «Αμυνταίου της Π.Ε Φλώρινας και Έδεσσας της Π.Ε Πέλλας.

 

 

72

Η Επιτροπή αναβάλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

12

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού αποτελούμενο από 6 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 12 MW, και των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 23 Ε.Π.Ε.», στη θέση «Αετοράχη» των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου.

 

73

Η Επιτροπή αναβάλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

13

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Εγκατάσταση Α.Σ.Π.Η.Ε. αποτελούμενου από 12 Α/Γ, συνολικής ισχύος 24 MW & των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 26 Ε.Π.Ε.», στη περιοχή της θέσης «Γιδοβοσκή» των Δήμων Φλώρινας & Αμυνταίου της ΠΕ Φλώρινας.

 

74

Η Επιτροπή αναβάλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

Κοζάνη 19/11/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης