ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/22-5-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/22-5-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

 

Α/Α

 

                     Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προ ημερήσιας διάταξης

Εκδοση ψηφίσματος σχετικό με την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Αποστολή 5ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού.

                                                    

 

                                                                          Ορισμός εκπροσώπων (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών για την τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ-«ΑνΓρε» Α.Ε..

 

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

 

 Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 

 

 Εξελίξεις σχετικά με την Δ.Ο.Υ. Γρεβενών και Δ.Ο.Υ. Φλώρινας

 

 

Ημερήσιας διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου ¨Κατασκευή οδού ‘’Δοτσικό –Σαμαρίνα’’ ενταγμένο στον κωδικό ΣΑΕ2007ΣΕ20500244, Προϋπολογισμού 800.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή οδού Μοναχίτι-Μικρολίβαδο» ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 3.360.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Έγκριση της σύναψης και του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς), του Δήμου Καστοριάς και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για τη συνδιοργάνωση του «Ημιμαραθωνίου Καστοριάς & Λαικών Αγώνων Δρόμου «RunGreece Καστοριά», στην Καστοριά

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας: 1) Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί- Βελτίωση/ κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση επαρχιακών οδών με Δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων» με κωδικό 23.01 το έργο «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Π.Δ.Μ.» που αφορά τις τεσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Π.Δ.Μ. προϋπολογισμού 10.707.000, 00 €.

                                                        

Έγκριση της πρόσληψης μαθητών ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Κοζάνης για πρακτική άσκηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με τίτλο «Υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων- ατόμων με αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης και του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» με τίτλο «Κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνη

 

 

 

 

Μεταβίβαση Άδειας Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Κοζάνης

 

90/13

 

 91/13

 

 

 

 92/13

 

 

  93/13

 

 

 94/13

 

 

 

 

 95/13

 

 

 

 96/13

 

 

 

 97/13

 

 

98/13

 

 

 

 

 99/13

 

 

 

 

 100/13

 

 

 

101/13

 

 

 

102/13

 

 

 

 

 

 

103/13

 

Αποφασίζεται ομόφωνα η Εκδοση ψηφίσματος

 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφια η5η Αναμόρφωση του προυπολογισμοί

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία o ορισμός των αντιπροσώπων

 

 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Συγκρότηση της Επιτροπής

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Τροποποίηση του Προγράμματος ΚΑΠ

 

 

 

Αποφασίζεται ομόφωνα η Εκδοση ψηφίσματος

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου      

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου      

 

 Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η πρόσληψη μαθητών ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ για πρακτική άσκηση

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Προγραμματική Σύμβαση

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Προγραμματική Σύμβαση

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβίβαση της επαγγελματικής άδειας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοζάνη 23-5-2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος