18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 28/5/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 15ης Μαΐου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Εκτέλεση εργασιών στην Ε.Ο 4 Κοζάνης – Όρια Ν. Ημαθίας» Προϋπολογισμού 51.299,63€ (με Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «Κατασκευή Οδού Δοτσικό Σαμαρίνα Β΄ Φάση» προϋπολογισμού 800.00,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
 4. Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού από την Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας για την υλοποίηση του προγράμματος InteractiveFarmersSupportSystemforEfficientwaterusemanagementRULANDπου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (interreg) GreeceFYROMμε κωδικό έργου Π.Δ.Ε 2012ΕΠ30580006
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας περιοχής της Π.Ε Καστοριάς»
 6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας περιοχής της Π.Ε Καστοριάς»
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντιπλημμυρική Τσιμεντόστρωση – Πεζοδρόμηση Ηλεκτροφωτισμού στο Τ.Δ Ιτιάς» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική Τσιμεντόστρωση – Πεζοδρόμηση Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Δ Ιτιάς» Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση Φωταγώγησης Ε.Ο Δικτύου Ν. Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00€ Π.Ε Φλώρινας
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Φωταγώγηση Ε.Ο Δικτύου Ν. Φλώρινας»
 11. Έγκριση επαναδημοπράτηση του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο κτήριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τ.Δ Κέλλης» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Πυρασφάλειας και Πυρανίσχευσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Δ.Δ Πολυποτάμου» Π.Ε Φλώρινας και λήψη απόφασης επί των υποβληθέντων ενστάσεων
 14. Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υαλινών αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις εργασίες διαγράμμισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Προϋπολογισμού 104.550,00 (συμπ ΦΠΑ)
 15. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ για το έτος 2013 με αριθ. Διακήρυξης 6/2013
 16. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2013 με αριθ. Διακήρυξης 1/2013»
 17. Έγκριση δαπάνης 229.050,00€ με Φ.Π.Α για το έργο : «Αποκατάσταση καθιζήσεων – τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας – σημάνσεις – επουλώσεις – Συντηρήσεις» Π.Ε Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπάνης 29.760,00€ με Φ.Π.Α για το έργο «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου βορειοανατολικής περιοχής της Π.Ε Καστοριάς»
 19. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (έδρα)
 20. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Π.Ε Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα) Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών (έδρα) Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης που αφορά προμήθεια 25 τόνων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ (Π.Ε Κοζάνης)
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012 Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 30. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 31. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειακών συμβούλων για τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2013
 32. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2013
 33. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Γρεβενών, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 34. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Γρεβενών, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 35. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Γρεβενών, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 36. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Γρεβενών, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 37. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Γρεβενών, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 38. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων που απαιτούνται για την εξαγορά εκτάσεων στο έργο «Βελτίωση οδού Μικροβάλτου- Λιβαδερού» Π.Ε. Κοζάνης
 39. Ακύρωση της αριθμ. 1499/12 απόφασης Οικονομικής της Π.Δ.Μ. και λήψη νέας για την έγκριση δημοπράτησης και την έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο: «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Καλαμιάς» Π.Ε. Κοζάνης
 40. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Ομάδας Πτολεμαΐδας και νέων Τεχνολογιών, που προέρχονται από συμμετοχή του 2ου Γυμνασίου και του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας
 41. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην προμήθεια τροφίμων που θα διατεθούν στις κατασκηνώσεις της Στέγης Παιδιού Κοζάνης «Ο Άγιος Στυλιανός»
 42. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της 5ης Έκθεσης Εορδαίας 2013 με τον Εμπορικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας-Εορδαίας  
 43. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας βιβλίων που θα διατεθούν στην βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Τρανοβάλτου «Η Αναγγένηση»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.