ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/11-7-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/11-7-2014 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Ημερήσιας διάταξης:

Ψήφισμα για την προς Κύριον εκδημία του Μακαριστού Μητροπολίτη Γρεβενών Κυρού Σεργίου.

172/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος

Κοζάνη 11/7/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος