Πρόσκληση – Ανακοίνωση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση – ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος